ANUNȚ IMPORTANT

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNȚ IMPORTANT

Exportă PDF - ANUNȚ IMPORTANT Tipăreşte pagina - ANUNȚ IMPORTANT Trimite unui prieten - ANUNȚ IMPORTANT

publicat Marti , 4 Iunie 2019, 16:17

privind combaterea buruienii AMBROZIAurmare adresei nr. DS/3814/ 10.04.2019 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Ilfov pentru luarea mǎsurilor prealabile ȋnceperii activitǎţii Comisiei mixte de verificare și constatare a respectǎrii prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA, vǎ aducem la cunoștinţǎ urmatoarele:
- proprietarii sau deţinǎtorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cǎilor ferate, cursurilor de apǎ, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole, au obligaţia sǎ desfǎșoare lucrǎri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA, denumitǎ știinţific AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, pentru evitarea instalǎrii și rǎspândirii vegetaţiei și eliminarea ei ȋn cazul prezenţei pe terenurile intravilane și extravilane;
- metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii AMBROZIA sunt: cosirea repetatǎ, manualǎ sau mecanic, ȋn funcţie de locul și suprafaţa infestatǎ, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea ȋn cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arǎturi adânci și discuiri pe terenuri agricole, erbicidarea după caz;
- beneficiarii lucrǎrilor de construcţii, au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrǎri sǎ ia mǎsurile necesare pentru evitarea instalǎrii sau rǎspândirii buruienii AMBROZIA;
- nerespectarea obligaţiilor de cǎtre proprietarii sau deţinǎtorii de terenuri, beneficiarii lucrǎrilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, cǎilor ferate, cursurilor de apǎ, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole, constituie contravenţie și se sancţioneazǎ cu avertisment;
-constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de cǎtre proprietarii sau deţinǎtorii de terenuri, beneficiarii lucrǎrilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, cǎilor ferate, cursurilor de apǎ, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole și se sancţioneazǎ cu amendǎ de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendǎ de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Înapoi la Știri și evenimente
Inapoi
Carte oaspeti
Galerie foto
Plătește Online
Ghiseul.ro
DOCUMENTE DE INTERES pentru cetateni
OBIECTIVE REALIZATE
în mandatul curent
PROIECTE IN DERULARE
Planuri de dezvoltare